A16 Rotterdam

Tunnel op maaiveld
min IenW

A16 Rotterdam

Aansluiting Terbregseplein

Niet uitgevoerde variant

A13/A16

Tussen de aansluiting A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de nieuwe rijksweg gecombineerd met de N471 tot een autosnelweg. Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.

Tunnel op maaiveld

In het gedeelte tussen de Bergweg-Zuid en de Rotte wordt de weg aangelegd in een tunnel op maaiveld en tussen de kruising met de HSL-Zuid en de Bergweg-Zuid worden extra inpassingsmaatregelen getroffen. Het gaat om extra geluidwerende maatregelen, een verbinding tussen recreatiegebieden en een langzaam verkeerverbinding.

Elf kilometer lang

De nieuwe rijksweg A13/A16 Rotterdam wordt 11 kilometer lang en wordt uitgevoerd met x 2 rijstroken. Er gaat een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gelden. De start van de werkzaamheden is voorzien in 2017 en de openstelling van de weg in 2021.

Tolweg

De aanleg van de weg kost 990 miljoen euro. De gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond dragen 100 miljoen euro bij voor de extra inpassingmaatregelen en de tunnel door het Lage Bergse Bos. Een deel van het project wordt gefinancierd met tol.