A4 Burgerveen-N14

Voorkeursalternatief verkeersdoorstroming min IenW

A4 Burgerveen-N14

Kaart maatregelen verkeersdoorstroming min IenW

Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio nemen een aantal maatregelen om de verkeersdoorstroming tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbeteren. Het project A4 Burgerveen-N14 bevindt zich op dit moment in de Planuitwerkingsfase. In deze fase werkt het project het Voorkeursalternatief dat uit de Verkenningsfase kwam verder uit en onderzoekt het in detail De uitvoering van het project start naar verwachting in 2026.

Mijs maakte deze kaart samen met Kris Kras en Dietz.