A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

Snelwegverbinding A4 in West-Brabant bij Steenbergen

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom bij Steenbergen

Deze nieuwe wegverbinding in West-Brabant is van groot belang voor het internationale (vracht)verkeer. Met de formele overdracht van de N259 van het Rijk aan de gemeente Steenbergen is het project 9 juli 2015 voltooid.

De A4 is een autosnelweg van 15 km met 2x2 rijstroken. De nieuwe weg, leidt het verkeer om Steenbergen heen. Het traject bestaat uit 15 km nieuw asfalt, 7 nieuwe viaducten, 2 nieuwe onderdoorgangen, 1 nieuwe brug en een aquaduct. De Bouwcombinatie A4, bestaande uit Boskalis Nederland, Ooms Construction BV en Mobilis TBI infra, heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

Mijs maakte een overzichtskaart voor het informatiecentrum

Bekijk de kaart in pdf