A50 tussen Ewijk en Valburg

Perspectivische kaart (vogelvlucht)

A50 tussen Ewijk en Valburg

A50 tussen Ewijk en Valburg

Verbreding A50 tussen Ewijk en Valburg

Perspectivische kaart (vogelvlucht)

In opdracht van Rijkswaterstaat
De verbreding van de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg is op vrijdag 19 mei 2017- na zeven jaar bouwen - helemaal afgerond. Het verkeer kan dan in beide richtingen over vier rijstroken de Waal passeren.

Rijkswaterstaat werkt sinds januari 2011 daadwerkelijk aan de wegverbreding A50 Ewijk – Valburg naar 2x4 rijstroken. Om deze wegverbreding mogelijk te maken, is direct naast de oude brug, een extra brug over de Waal gebouwd tussen 2011 en 2013. Tevens is de mogelijkheid benut om de bestaande brug te renoveren buiten het verkeer om: sinds mei 2013 maakte het verkeer in beide richtingen gebruik van de nieuwe brug over de Waal die direct naast de oude is gebouwd, en kon de bestaande brug gerenoveerd worden. De knooppunten Ewijk en Valburg zijn ook aangepast aan de wegverbreding.

Mijs tekende aan het begin van het project een perspectivische kaart.