Beter Benutten

Vervolgprogramma Oost Nederland
Rijkswaterstaat

Beter Benutten

Beter Benutten

Kaarten vervolgprogramma
Rijkswaterstaat

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.
Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De doelstelling van het vervolgprogramma Beter Benutten is in de spits een reistijdvermindering van 10 procent van deur tot deur. De nadruk in het vervolgprogramma wordt vooral gelegd op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plaats van bestemming te komen. Hiervoor slaan veel regio's de handen in elkaar. Een belangrijke rol is weggelegd voor Intelligente Transport Systemen (ITS).

Voor Rijkswaterstaat maakten wij voor elk van de 5 districten een overzichtskaart met het vervolgprogramma Beter Benutten