Corridor Amsterdam-Hoorn

Mirt verkenning

Corridor Amsterdam-Hoorn

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Het Rijk en de regio werken samen met bewoners en andere belanghebbenden aan een betere bereikbaarheid van de corridor Amsterdam-Hoorn volgens de MIRT-systematiek. Dit project bevindt zich in de eerste fase van MIRT: de verkenning.

Mirt

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hierin staan alle ruimtelijke projecten en programma’s waaraan de rijksoverheid werkt, overal in Nederland. Dat doet zij samen met decentrale overheden, betrokken inwoners, bedrijven en andere partijen. MIRT is een beschrijving van de belangrijkste processtappen voor projecten en programma’s in het ruimtelijke domein om in aanmerking te kunnen komen voor een rijksbijdrage.

Lees meer over Corridor Amsterdam-Hoorn