De staat van ons water

Waterbeleid in 2022
Min. van Infrastructuur en Waterstaat

De staat van ons water

De staat van ons water 2022, extra katern 1 pagina 3

De Staat van Ons Water is een gezamenlijke rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar.

In deze rapportage staan links naar verdiepende informatie op internet. Het MIRT Overzicht 2023 geeft een overzicht van de voortgang van een groot aantal concrete uitvoeringsprogramma’s in 2022. Meer algemene informatie over het waterbeleid en de organisaties die daaraan werken is te vinden op onswater.nl en helpdeskwater.nl.

Download de toegankelijke pdf van de Staat van ons Water 2022

/sites/www.mijs.net/files/documenten/svow_2023.pdf