Economische prioriteiten

Pieken in de Delta

Economische prioriteiten

Gebiedsgerichte Economische Prioriteiten

Alleen wanneer partijen samen een economische visie ontwikkelen op de knelpunten en kansen van een regio, ontstaat samenhang en synergie in het beleid. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom in nauw overleg met regionale partijen een analyse gemaakt van de economische perspectieven van de verschillende regio's. Deze perspectieven  vormen geen blauwdruk, maar zijn een basis om de synergie tussen nationale en regionale prioriteiten te versterken

Doel is meer inhoudelijke en bestuurlijke samenhang bij ruimtelijke investeringen en -waar mogelijk- bundeling van publieke en private geldstromen. Om goede resultaten te behalen is immers gerichte inzet van mensen en middelen
nodig op gezamenlijke prioriteiten.

Mijs maakte deze kaart voor het boek Pieken in de Delta