Hoekse Lijn

Metro Rotterdam Hoek van Holland

Hoekse Lijn

Hoekse Lijn

Hoekse Lijn

De Hoekse Lijn ondergaat een metamorfose. Het wordt een hoogwaardige lightrailverbinding tussen het centrum van Rotterdam en Hoek van Holland. Frequent, hoogwaardig en veilig. Met bereikbaarheid als belangrijke succesvoorwaarde voor de economische en ruimtelijke ambitie van de zuidvleugel van de Randstad én voor de leefbaarheid in de regio. De lijn verbindt het hart van Rotterdam met het kustgebied, via de aanliggende gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en de deelgemeente Hoek van Holland.

Door bestaande en nieuwe tegenvallers in de planning van de ombouwwerkzaamheden van de Hoekse Lijn tot metrolijn, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft besloten de start van de metro-exploitatie op het traject van de Hoekse Lijn uit te stellen tot het najaar van 2018.