Huisstijl Cartografie

Rijksoverheid

Huisstijl Cartografie

Handboek huisstijl RO Cartografie

Een belangrijke taak van de Rijksoverheid is de ruimtelijke inrichting van Nederland. Om daarover te communiceren worden kaarten en cartografische illustraties ingezet. Dit basisdocument bevat richtlijnen en aanbevelingen voor de vormgeving van kaartbeelden in de rijkshuisstijl en draagt daarmee bij aan een toegankelijke, herkenbare en eenduidige presentatie van de Rijksoverheid. Mijs stond aan de wieg van de cartografische huisstijl van de Rijksoverheid.