Infographic vervanging brug

Ouderkerk a/d Amstel provincie Noord Holland

Infographic vervanging brug

Mijs kaart infographic brug Oudekerk a.d. Amstel

Vervanging brug Ouderkerk aan de Amstel (N522)
Voorbereidende werkzaamheden april tot september 2019:

1 Fundering schoolgebouw verwijderen: begin april – begin mei
2 Inrichten terrein bouwkeet: half april – half juli
3 Aanpassen oevers (o.a. intrillen damwanden): half april – half juni
4 Verleggen kabels en leidingen (via gestuurde boring): half april – half mei
5 Zandophoging Ouderkerk a/d Amstel: half mei – begin augustus
6 Verleggen kabels en leidingen (via gestuurde boring): eind mei – half juni
7 Aanpassen oever (o.a. indrukken damwanden): begin juni – eind juni
8 Bouwplaats brugkelder: begin juni – eind augustus
9 Zandophoging Amstelveen: eind juni – begin augustus
10 Bouw tijdelijke voetgangersbrug: begin juli – eind augustus
A Omleiding fietsers Ouderkerk aan de Amstel: vanaf eind april - medio 2020
B Omleiding fietsers Amstelveen: vanaf eind juni - medio 2020