MIRT projecten

Overzichtskaart MIRT projecten 2018

MIRT projecten

Overzichtskaart MIRT projecten 2018

MIRT-projecten bereikbaarheid 2018 in kaart

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het MIRT bestaat uit projecten en programma’s die zich in het fysieke, ruimtelijke domein afspelen. Hiermee werken Rijk en regio samen aan de concurrentiekracht, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Nederland. Vaste deelnemer van een MIRT-traject (project of programma) is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook andere departementen en regionale partners kunnen deelnemer of trekker van een MIRT-traject zijn. Regionale partners kunnen provincies, gemeenten, vervoerregio’s en waterschappen zijn. Ook maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen participeren als zij inbreng leveren voor de oplossing van de opgave.