MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MRDH

kaart Gebiedsagenda Zuidvleugel

 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. 

De MRDH is een vrijwillige samenwerking en heeft vanuit het Rijk de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de Metropoolregio wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten, waarvoor zij concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. Zij ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk.

Mijs maakte de  kaart Gebiedsagenda Zuidvleugel bij de start van MRDH