N18: Varsseveld - Enschede

De nieuwe Twenteroute

N18: Varsseveld - Enschede

Vergelijkbaar project:

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

Deze nieuwe wegverbinding in West-Brabant is van groot belang voor het internationale (vracht)verkeer. Met de formele overdracht van de N259 van het Rijk aan de gemeente Steenbergen is het project 9 juli 2015 voltooid.
De nieuwe weg, leidt het verkeer om Steenbergen heen. Het traject bestaat uit 15 km nieuw asfalt, 7 nieuwe viaducten, 2 nieuwe onderdoorgangen, 1 nieuwe brug en een aquaduct.

 

N18: Varsseveld - Enschede

De nieuwe Twenteroute 

Rijkswaterstaat zorgt voor een nieuwe rijksweg tussen Groenlo en Enschede. Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde passen we de N18 aan. De weg is nu druk en onveilig voor omwonenden en het verkeer. Behalve het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid, werken we ook aan de bereikbaarheid van de regio, onder meer voor de economische ontwikkeling van het gebied.
De maatregelen:
De N18 bij Varsseveld krijgt 2 rijbanen met 2 rijstroken. 
Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde treffen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Tussen Groenlo en Enschede komt een 27 kilometerlange nieuwe weg om Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen.
We verhogen de maximumsnelheid tussen Groenlo en Enschede naar 100 km/h. 
We leggen fietstunnels, fietspaden, viaducten en ongelijkvloerse kruisingen aan.
We leggen geluidwerende voorzieningen en geluidreducerend asfalt aan.
Rijkswaterstaat heeft BAM opdracht gegeven voor het aanpassen van de N18 tussen Varsseveld en Groenlo.
Mijs tekende de overzichtskaart N18: Varsseveld - Enschede met alle aanpassingen, in samenwerking met Dietz Communicatie en Kris Kras, Utrecht