Natuur Nederlandse kust

Kust Pact

Natuur Nederlandse kust

 

Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust.