Omlegging A9 Badhoevedorp

Perspectivische kaart

Omlegging A9 Badhoevedorp

De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging zorgt Rijkswaterstaat, samen met de regio, voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A99 mijlpalen omlegging A9 Badhoevedorp
Van 2013 – 2018 zijn er 9 belangrijke mijlpalen in de realisatie van de omlegging van de A9.
Rijkswaterstaat markeerde de volgende momenten:
• Start werkzaamheden omlegging A9 Badhoevedorp
• Verlegging busbaan / Loevesteinse Randweg gereed
• Opening Sloterweg-viaduct over nieuwe A9
• Opening eerste deel nieuwe A9 (verbinding A9 Haarlem - A4 Schiphol)
• Hoogste punt A9 bereikt
• Opening onderdoorgang voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer
• Start sloopwerkzaamheden oude A9
• Volledige openstelling nieuwe A9
• Sloop oude A9 afgerond

De beide hoofdrijbanen van de nieuwe A9 zijn sinds april 2017 in gebruik. Daarmee is de oude A9 definitief gesloten voor wegverkeer en zijn de sloopwerkzaamheden gestart. In september is de verbindingsboog Schiphol/Haarlem opengesteld en later dit jaar volgt de aansluiting met de S106 richting Lijnden.