Ontvlechting verkeer

Hoofd- en parallelrijbanen

Ontvlechting verkeer

Ontvlechting hoofd- en parallelrijbanen

A2 bij ’s-Hertogenbosch

Om het doorgaande verkeer op snelwegen te vrijwaren van turbulente door wevend en in- en uitvoegend verkeer, zijn de rijbanen bij de grote steden ontvlochten. Hierdoor ontstaat een stelsel van hoofd- en parallelrijbanen. Op verscheidene plekken in het land zijn dergelijke stelsels aangelegd zoals de A2 bij ’s-Hertogenbosch en

Randweg Eindhoven