Randstadnet 2028

R-NET
OV-bureau Randstad

Randstadnet 2028

Randstadnet 2028

De gezamenlijke ambitie is openbaar vervoer van Olympische kwaliteit. Dat wil zeggen: een samenhangend netwerk van trein, metro,(snel)tram en bus, dat afgestemd is op de ruimtelijke ontwikkelingen in de Randstad, dat voldoet aan hoge kwaliteitseisen, en dat een voor de reiziger heldere en aantrekkelijke uitstraling heeft. Zo’n netwerk is nodig om de Randstad ook in de toekomst tot een plek te maken waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Het is bovendien voorwaardelijk voor de ambitie van de Randstad om een internationaal concurrerende topregio te zijn.
De visie zoals in dit rapport beschreven is op 12 oktober 2010 door de gezamenlijke bestuurders Verkeer en Vervoer van de Randstad onderschreven. Deze visie geeft de richting weer waarin het OV in de Randstad zich moet ontwikkelen. Dit behoeft verdere uitwerking. Daar gaat het OV-bureau Randstad mee aan de slag. De NS, die zowel binnen de stadsgewestelijke netwerken als daar tussen een onontbeerlijke rol vervult, wil daarbij graag als partner betrokken zijn. Voortbouwend op wat al is gerealiseerd en in nauwe afstemming met de in het OV-bureau Randstad samenwerkende overheden, maar ook met andere betrokkenen, zal het OV-bureau Randstad de komende maanden concrete voorstellen uitwerken. Deze moeten ertoe leiden dat in het voorjaar van 2011 één samenhangend netwerk van Olympische kwaliteit voor de gehele Randstad gepresenteerd kan worden. 

Randstadnet, of kortweg R-NET of R-net, is een netwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de Randstad dat steeds zichtbaarder zal worden in het straatbeeld. De ontwikkeling van dit netwerk is ingegeven door de grote hoeveelheid files in de Randstad en de kleine rol die het openbaar vervoer in de verplaatsingen binnen de Randstad speelt. Dit wordt verklaard doordat het regionale openbaar vervoer onvoldoende ontwikkeld is. Het doel is om het regionale openbaar vervoer te verbeteren. Randstadnet is een samenvoeging van de twee projecten MRAnet (voorheen Regionet) in de regio Amsterdam en Zuidvleugelnet in de regio Rotterdam/Den Haag. Het streven is om in 2028 een volledig en volwaardig Randstadnet te hebben, een netwerk van een herkenbaar hoogwaardig openbaar vervoer door de gehele Randstad.

Bekijk de kaart in detail (pdf)