Topwegen

Interactieve kaart

Topwegen

Nieuwe wegen

Tot 2028 trekt de overheid zo’n € 25 miljard uit voor de aanleg van nieuwe wegen en voor het oplossen van knelpunten. Ook stimuleert het weggebruikers om auto-, vaar- en spoorwegen beter te benutten. Bijvoorbeeld door betere verkeersinformatie of reizen buiten de spits te stimuleren.

Op de interactieve kaart ziet u welke projecten bijdragen aan het versterken van het wegennet van en naar de economische regio’s. Door op een van de wegen te klikken krijgt u er meer informatie over.

Ingewikkelde informatie wordt toegankelijk en inzichtelijk gemaakt.

NB Deze kaart dateert van 2015. Sommige projecten zijn al uitgevoerd.

Interactieve kaarten voor de Rijksoverheid

Mijs is gespecialiseerd in het maken van kaarten en infographics voor de rijksoverheid.

Mijs en Ontwerpwerk

De interactieve kaarten die Mijs samen met Ontwerpwerk maken voldoen aan de rijksoverheidseisen.

Zie ook de interactieve Water in kaart