Verbreding A2

Het Vonderen Kerensheide

Verbreding A2

Verbreding A2

Verbreding A2 Het Vonderen Kerensheide 

In luchtfoto ingetekende kaart voor Rijkswaterstaat

De A2 tussen knooppunt Het Vonderen en knooppunt Kerensheide is een drukke autosnelweg die van groot belang is voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Limburg. Het tracé is onderdeel van de enige corridor op autosnelwegniveau die Zuid- en Midden-Limburg met de rest van het land verbindt. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide belangrijk voor de bereikbaarheid en ontsluiting op internationaal, nationaal en regionaal niveau. 
Het traject kent nu twee rijstroken en een spitsstrook per rijrichting. Op dit moment werkt het hoofdwegennet in de regio als een ‘flessenhals’ in noord-zuid richting. Een betere doorstroming is van groot economisch belang voor dit gebied. In 2012 hebben de gedeputeerde van de provincie Limburg en de minister van Infrastructuur en Milieu een overeenkomst gesloten om te komen tot een structurele verbreding van de weg.