Waterschappen

21 waterschappen in Nederland
Min IenW

Waterschappen

21 Waterschappen in Nederland

Een waterschap is een openbaar lichaam dat in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie zeggenschap heeft. Het gebied wordt deels bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar vooral door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio. Zes waterschappen in Utrecht, Zuid- en Noord-Holland dragen de naam hoogheemraadschap in plaats van waterschap. Per 1 januari 2018 zijn er 21 waterschappen in Nederland, in 1950 waren dat er nog ongeveer 2600.

Blija Buitendijks was het 22ste waterschap in de Nederlandse provincie Friesland. Het was het kleinste waterschap en zelfs het kleinste openbaar lichaam van Nederland maar is in 2018 te opgeheven.