Waterstoftankstations

Waterstofrijden
min IenW

Waterstoftankstations

Waterstof wordt gezien als dé vervanger van fossiele brandstoffen en is daarmee onderdeel van de energietransitie. Waterstof kan ‘groen’ geproduceerd worden en kan bovendien pieken en dalen in de productie van groene energie opvangen. Hiermee draagt het niet alleen bij aan verduurzaming van transport, maar is het ook een onderdeel van en oplossing voor uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

In de brandstofcel vindt tijdens het rijden de omzetting van waterstof naar elektriciteit en water plaats. Water(damp) is daarmee de enige uitstoot van het voertuig. De impact op klimaatverandering hangt ook af van de manier waarop de waterstof is geproduceerd. Dit kan ‘grijs’ of ‘groen’ en is per producent verschillend. Telkens meer producenten hebben de ambitie waterstof op een groene manier te produceren.