Windenergie op zee

Interactieve kaart
Rijksoverheid

Windenergie op zee

Windenergie op zee

Windenergie op zee wordt in de toekomst belangrijker voor de Nederlandse energieproductie.
In het Nederlandse deel van de Noordzee zoekt de Rijksoverheid naar geschikte locaties voor nieuwe windmolenparken zowel binnen als buiten de 12-mijlszone. Veel van de beschikbare ruimte op de Noordzee is al in gebruik. Bijvoorbeeld voor scheepvaart, visserij, militaire oefeningen, zandwinning en olie- en gasboringen. In deze interactieve kaart, in opdracht gemaakt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, kunt u zien welke activiteiten of functies op zee van invloed zijn op het vinden van ruimte voor windenergie.
De legenda-items zijn onafhankelijk van elkaar aan of uit te zetten.

bekijk de printversie