Zeesluis IJmuiden

Dijkversterking waterkering IJmuiden
Rijkswaterstaat

Zeesluis IJmuiden

Om een vlotte en veilige doorvaart van grote zeeschepen te kunnen faciliteren bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe zeesluis bij IJmuiden in samenwerking met haar partners. Deze zeesluis zal naar verwachting eind 2019 worden opengesteld voor gebruik. De nu nog grootste sluis, de Noordersluis, wordt daarmee vervangen. Wat er kan gebeuren met de Noordersluis wordt momenteel onderzocht door Rijkswaterstaat.


Sluizencomplex IJmuiden 

Afhankelijk van de kant waar je heen kijkt, vormen de sluizen van IJmuiden het begin- of het eindpunt van het Noordzeekanaal. Het sluizencomplex bestaat uit de Kleine Sluis, Zuidersluis, de Middensluis en de Noordersluis. Eind 2019 komt hier de Nieuwe Zeesluis bij. Daarnaast maken ook de Spuisluizen en het Gemaal onderdeel uit van het complex. Samen vormen ze de verbinding tussen de Noordzee en het Noordzeekanaal.
Toekomst Noordersluis 
De grootste sluis op het sluizencomplex is de Noordersluis, en deze is na bijna 100 jaar aan vervanging toe. De nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter worden zee­schepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. Na openstelling van de nieuwe sluis zal de Noordersluis in ieder geval haar water­kerende- en wegverkeersfunctie blijven behouden. Maar wat er nog meer mogelijk is met de Noordersluis is de vraag die momenteel wordt onderzocht door Rijkswaterstaat.