Zuidas

A10 zuid en station Amsterdam Zuid

Zuidas

A10 Zuid

De A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed van vier naar zes rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. De knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden ook aangepast. Het station groeit uit tot een compacte en hoogwaardige openbaar vervoerterminal. Trein, tram, bus, taxi en fiets komen er samen, in een groene omgeving.

Zuidasdok

Zuidasdok gaat zorgen voor betere bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad. De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in het hart van Zuidas onder de grond. Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen er straks samen. Het stationsgebied krijgt een nieuwe, groene inrichting.

Amsterdam Zuid

Het project omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, het verbreden van de A10 Zuid met extra rijstroken, het aanpassen van de knooppunten
De Nieuwe Meer en Amstel, het ondergronds brengen van de snelweg ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en het herinrichten van de openbare ruimte. Doel is een optimale doorstroming van het verkeer en vervoer te combineren met een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In 2028 moet dit alles zijn gerealiseerd.

bekijk station Amsterdam Zuid op onze interactieve infographic

http://www.mijs.net.h6.oww.net/project/8-treinstatios